Inicjatywa NextGen

CZYM JEST?

To narzędzie, które pozwala młodemu pokoleniu spróbować własnych sił w biznesie, korzystając z rodzinnego kapitału.

To droga do dywersyfikacji gospodarczych przedsięwzięć rodzinnych.

To jeden z elementów procesu sukcesyjnego.

WŁASNY POMYSŁ

Przy wykorzystaniu Family Start-Ups jego założyciel rozwija własny pomysł, prowadzi własną aktywność gospodarczą, ale wspierany jest kapitałem pochodzącym z rodzinnego biznesu.

ŹRÓDŁO KAPITAŁU

Dla Family Start-Ups jako projektu w początkowej fazie rozwoju, który charakteryzuje się tym, że jego potrzeby są znacznie większe niż posiadany kapitał, niezwykle ważne jest posiadanie finansowania na rozwój działalności. Udział środków pochodzących z biznesu rodzinnego w finansowaniu Family Start-Ups uzgadniany jest pomiędzy zaangażowanymi członkami rodziny. Wsparcie Family Start-Ups kapitałem pochodzącym z rodzinnego biznesu nie wyklucza możliwości korzystania z innych form finansowania (produkty finansowe, dotacje), może być jednak bardziej korzystne ze względu na to, że założyciel Family Start-Ups zyskuje od założycieli rodzinnego biznesu także wsparcie merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu firmy. Wsparcie finansowe Family Start-Ups ze strony firmy rodzinnej może odpowiadać formule wsparcia pochodzącej od funduszy private equity.

DOBRY START W BIZNESIE RODZINNYM

W przyszłości nowa inwestycja może stanowić o wielkości partycypacji właściciela Family Start-Ups w wielkości praw udziałowych w biznesie rodzinnym. Przy wykorzystaniu tej drogi założyciel start-upu staje się docelowo uczestnikiem zarówno procesu sukcesji i rodzinnego przedsięwzięcia gospodarczego. Takich inicjatyw w biznesie rodzinnym może być wiele, a jego zasady regulują właściwe dokumenty korporacyjne i inwestycyjne (zasady przyznawania wsparcia finansowego członkom rodziny podejmującym własną aktywność gospodarczą).

SPOSÓB NA DYWERSYFIKACJĘ

Family Start-Ups to również sposób na dywersyfikację rodzinnych inwestycji i aktywności gospodarczych oraz kierunek do budowania rodzinnej grupy inwestycyjnej zgodnie z przyjętą w rodzinie polityką inwestycyjną.

Zakłada się, że wytworzona w ramach Family Start-Ups usługa lub produkt będą przydatne z perspektywy biznesu rodzinnego i wieloletniej strategii inwestycyjnej. Posiadanie przez Family Start-Ups określonej wartości ekonomicznej pozwoli na ujęcie nowego przedsięwzięcia w scenariuszu sukcesji, a jednocześnie na samodzielną realizację inicjatyw sukcesora

ŚWIADOMOŚĆ SUKCESORA

Prowadzenie przez sukcesora własnej działalności gospodarczej, w którą zaangażowany może być doradczo również nestor (w ramach Family Start-Up), pozwala nestorowi na weryfikację świadomości biznesowej sukcesora, a także jego predyspozycji do dalszego prowadzenia biznesu rodzinnego (sukcesja na poziomie zarządczym).

SPOKÓJ NESTORA

Dla biznesu rodzinnego Family Start-Ups może stanowić zatem rozwiązanie służące zmianie pokoleniowej niezbędnej w budowaniu wielopokoleniowej firmy rodzinnej.
Dodatkowo pozwala promować w ramach społeczności rodzinnej aktywność gospodarczą członków rodziny, finansować ich pomysły oraz budować rodzinny kapitał.

Jak zwiększać wartość rodzinnego kapitału angażując w to kolejne pokolenia? Family Start-UPs w przestrzeni rodzimej gospodarki.

Agnieszka Krysik na stronach portalu Family Business

Czytaj więcej
PUBLIKACJA

Patrycja Dados na stronie Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. pisze o Prostej Spółce Akcyjnej

„Prosta Spółka Akcyjna ma być nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczoną dla innowacyjnych przedsięwzięć. Założeniem PSA jest by spółka została oparta na prostych i przejrzystych zasadach. Połączenie najważniejszych cech spółki kapitałowej i spółki osobowej ma być koncepcją idealną dla startupów. (..) Pomysł utworzenia PSA uzasadniany jest brakiem odpowiedniego rodzaju spółki dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, a potrzebujących szybko zdobyć spory kapitał na rozwój. Istnienie zapotrzebowania na odpowiednie rozwiązania nie podlega wątpliwości.”

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Krysik

Piotr Grabowski